ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
T.C. Sağlık Bakanlığı

T.C.T.C. Sağlık Bakanlığı
Şırnak Devlet Hastanesi