T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Şırnak Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü Şırnak Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

İhtiyaç Talep Formları

Güncelleme Tarihi: 09/03/2018

Sayın Yöneticiler ve İlgili Personeller;

 İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı Sağlık Tesislerimizin ihtiyaç talepleri ile ilgili mal mamul (Tıbbi Cihaz, Tıbbi Demirbaş, Normal Demirbaş, Tıbbi Sarf ve Diğer İhtiyaçlar) alımları için gereken belge, bilgi, diğer dokümanlar ve ilgili linkler aşağıda belirtilmiştir.

Sağlık Tesislerimizin ihtiyacı hasıl olduğunda aşağıda belirtilen belgelerin eksiksiz olarak doldurulup tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

  1-TAŞINIR İSTEK BELGESİ.xls

  2-LÜZUM MÜZEKKERESİ YENİ.doc

  3-İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYONU TUTANAĞI.doc

  4-İHTİYAÇ TESPİT KOMİSYONU TALEP LİSTESİ.xlsx

  5-STOK KOORDİNASYON SORGULAMA TUTANAĞI.doc

  6-STOK KORDİNASYON EKRAN GÖRÜNTÜSÜ.docx

7- TEDARİK PAYLAŞIM PLATFORMU EKRAN GÖRÜNTÜSÜ.doc (Her sağlık personeli TC Kimlik Numarası ile giriş yapabilir “oturum açmadan devam et”e tıklayarak sorgu yapabilir.) (http://sbu2.saglik.gov.tr/Tpp/Pages/Default.aspx)

  8-TEKNİK ŞARTNAME ÖRNEĞİ.docx

  9-GEREKÇE RAPORU1.docx

NOT) Merkezi izne tabi Tıbbi Cihazlar ise linkte (http://khgm.saglik.gov.tr/DB/11/14507_tibbi-cihazlarla-ilg)  belirtilen formlar  (EK 3) ve diğer matbu evraklar usulüne uygun doldurulacaktır.