ROP (Prematüre Retinopatisi Tanı ve Tedavi Merkezi)
29 Şubat 2024

               

            Türk Neonatoloji Derneği Prematüre Retinopatisi Çalışma Grubu ve Türk Oftalmoloji Derneği Prematüre Retinopatisi Komisyonunun Türkiye Prematüre Retinopatisi 2021 güncelleme rehberine göre ;

Prematüre retinopatisi (ROP) sıklığı ülkelerin gelişmişlik düzeylerine, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir.

Ülkemizde Gebelik yaşı < 34 hafta veya doğum ağırlığı ≤ 1700 gram olan tüm bebeklerin prematüre retinopatisi açısından taranması önerilir. Ayrıca Gebelik yaşı ≥ 34 hafta veya doğum ağırlığı > 1700 gr olup kardiyopulmoner destek tedavisi uygulanmış veya “bebeği takip eden klinisyen hekimin ROP gelişimi açısından riskli gördüğü” preterm bebeklerin taranması uygundur.

Bu risk grubuna giren bebeklerin ilk tarama muayenesi bebeğiniz doğum haftasına göre genellikle 4 haftalık(28 günlük) olduğunda yapılmalıdır. Bebeklerin bazılarında sadece bir kez göz muayenesine gereksinim duyulabilirken, çoğu bebekte normal retinanın damarlanmasının tamamlanması için gereken süre boyunca ciddiyet düzeyine göre değişen sıklıklarda tekrarlayan muayenelere gereksinim duyulur.

Hastanemiz bünyesinde ROP muayenesi; ROP tedavisi alanında eğitim almış göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Gazi Bekir ÖZÇAKMAKÇI tarafından yapılmaktadır.