Amaç ve Hedeflerimiz
24 Ağustos 2023

AMAÇ 1:HASTA GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK
“Hastanemizde hasta güveliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.”

AMAÇ 2:SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK
“Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini karşılayacak şekilde verilmesini sağlamak.
Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz şekilde tüm birimlere uygulamak.”

AMAÇ 3:SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI OLUŞTURMAK
“Hastanemizde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının memnuniyetini üst düzeyde tutmak
Sağlık çalışanlarının rutin muayenelerinin İSG mevzuatı kapsamında yapılmasını sağlamak.
Uygun işe uygun kriterde personel isdihdam etmek.”

AMAÇ 4:HASTANE ALTYAPI VE DONANIM EKSİKLERİNİ GİDERMEK
“Hastanemizde gerekli görülen tamir ve tadilatların SKS ‘ye uygun yapılmasını sağlamak.
Teknik altyapıya yönelik zaman içinde ortaya çıkan cihaz ve donanım eksiklerini gidermek.
Hastanemizin görsel alanlarını modernize etmek.”

AMAÇ 5:SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SÜREKLİ EĞİTİMİNİ SAĞLAMAK
“Eğitimi yoğunlaştırarak tüm hastane çalışanlarının katılımını
sağlamak.”

AMAÇ 6:HASTANE HİZMETLERİNE ZAMANLILIĞI SAĞLAMAK
“Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman ar

alığına uyumluluğunu sağlamak.
Hasta şikayetlerini azaltıp memnuniyeti arttırmak.”

AMAÇ 7:HASTA VE ÇALIŞAN HAKLARINA SAYGILI OLMAK
“Hastaların sağlık hizmetlerinden yararlanırken eşit haklardan yaralanması için çalışmak.
Çalışanların eşit haklardan yararlanmasını sağlamak.”