Diyaliz
04 Mart 2022

              Şırnak Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesinde hastalar Dahiliye uzmanı sorumluluğunda diyaliz sertifikalı hemşire, diyaliz teknikeri, diyetisyen, psikolog eşliğinde tedavileri yapılmaktadır. Diyaliz Cihazları ve su sistemi günlük bakım ve kontrolleri sertifikalı Diyaliz Teknisyenimiz tarafından yapılmaktadır. 

Hepatitli hastalar ayrı salonlar ve ayrı cihazlarda diyaliz tedavileri yapılmaktadır.

            Diyaliz merkezi ünitemizde 11+1 cihaz ile programlı 37 hastaya hizmet verilmektedir. Tüm diyaliz hastalarının aylık, 3 aylık ve 6 aylık kan tetkikleri yapılmakta, akciğer grafileri izlenmektedir. Hastalar diyaliz öncesi ve sonrası uzman hekimler tarafından takip edilmektedir.
Hastalar servis ile köylerden ve ilçelerden evlerinden alınarak diyaliz merkezimize gelmekte, tedavilerinden sonra servis ile evlerine bırakılmaktadır.
Diyaliz merkezine hastanemizin zemin katında Acilin yanı tarafından ulaşabilirsiniz.